RTG – rádioviziografia

Naša ambulancia je vybavená najnovším a najbezpečnejším typom intraorálneho  RTG prístroja – rádioviziografie. Zariadenie dokáže zachytiť rtg-lúče na elektronický čip, z ktorého sú údaje prenesené priamo na monitor počítača. To znamená, že pacienti sú vďaka rádioviziografii exponovaní len minimálnej dávke žiarenia v porovnaní s konvenčnými RTG prístrojmi.

Výhody rádioviziografie:

  • rýchlosť – snímok je k dispozícii okamžite po snímkovaní
  • významné zníženie dávky ožiarenia v porovnaní s klasickými RTG snímkami
  • lepšia kvalita zobraznia
  • odpadá chemický proces vyvolávania
  • možnosť dodatočných úprav obrazu v počítači
  • jednoduché archivovanie digitálneho obrazu