RTG – Ortopantomogram

Naša klinika prevádzkuje nový a bezpečný typ extraorálneho RTG prístroja – ortopantomogramu (OPG). Ortopantomogram je priehľadný panoramatický röntgenový snímok zobrazujúci všetky zuby, priľahlé kostné štruktúry, temporomandibulárne kĺby, časť nosnej dutiny a časť čeľustných dutín. Je účinnou prevenciou mnohých problémov. Tento snímok by mal byť zhotovený pravidelne každé dva roky u dospelých a detí od 15 rokov.

Výhody OPG:

  • jednoduchosť
  • rýchlosť – snímok je k dispozícii okamžite po snímkovaní
  • bez čakania a objednania
  • významné zníženie dávky ožiarenia v porovnaní s klasickými RTG snímkami
  • lepšia kvalita zobrazenia
  • odpadá chemický proces vyvolávania
  • možnosť dodatočných úprav obrazu v počítači
  • jednoduché archivovanie digitálneho obrazu