Protetická stomatológia

Protetická stomatológia sa zaoberá nahrádzaním chýbajúcich zubov, resp. celého chrupu.

Význam protetiky:

  • Zlepšiť žuvaciu schopnosť pacienta.
  • Obnoviť alebo udržať vyhovujúci vzťah a postavenie čeľuste a sánky.
  • Preventívna funkcia – predchádza vzniku chorôb žuvacích ústrojenstva.
  • Estetická a psychologická funkcia.
  • Fonetická funkcia – zlepšuje výslovnosť pacienta.