Ozone DTA – J500

je nový terapeutický prístroj určený  pre dentálnu liečbu s novými aplikačnými vylepšeniami, ktoré zjednodušili spôsob aplikácie ozónu , v aspekte komfortnejšej prevádzky prístroja a celkovej obsluhy. 

V porovnaní s inými modelmi, generovaný ozón prechádza priamo cez hadicové vedenia k zubu a týmto je zaručená veľmi dobrá aplikovateľnosť na miesto určenia , sklenené sondy sú nahradené sondami z nerezovej ocele, ktoré majú tieto prednosti:

1. sú nerozbitné
2. dlhšia doba používania
3. vďaka stabilnejšiemu materiálu ľahšia a jednoduchšia manipulácia pri aplikácii
4. jednoduchšia skladovateľnosť
5. špeciálne vkladacie hroty pre liečbu koreňovo-kanálového systému v celej hĺbke

Ozónová koncovka
Kryt ozónovej koncovky
Hrot pre koreňovo-kanálikový systém

 

 

 

 

 

Prednosti liečby ozónom: 

• proces aplikácie je účinný – protizápalový – rýchlejšie hojenie rán – regeneračný a energetický efekt, podpora prekrvenia tkaniva
• prevencia vzniku zubného kazu a jeho neinvazívna liečba v skorých štádiach
• bez vedľajších efektov pri súčasnej eliminácia bolesti a hluku
• paralelná možnosť aplikácie popri dentálnom výkone
• vysoká koncentrácia ozónu pri malom objeme poskytuje veľmi dobrú výkonnosť
• prístroj je vybavený ventilačnými koncovkami pre bezpečnú prácu
• účinky aplikácie ozónu pretrvávajú až 3 mesiace

Metóda ozónového ošetrenia chrupu má široké možnosti uplatnenia aj v rámci prevencie, u pacientov v detskom veku. Pomáha pri odstránení zubných kazov, pri ktorých nejde o pokročilé štádium spojené so zápalom nervu zuba. Po použití ozónu sa defekt prekryje výplňou. Ozón pomáha likvidovať baktérie, ktoré spôsobujú rozpad zubov, ochorenie ďasien a pomáha odstraňovať nepríjemný zápach v ústach. Ozónová metóda sa dá aplikovať pri oprave väčšiny menších zubných kazov bez toho, aby ste museli očakávať pocit akejkoľvek bolesti. Nejde o vŕtanie, ale o likvidáciu baktérií pomocou ozónu. Šetrí sa tak aj samotný zub.

Optimálne využitie účinku ozónu v medicíne je ničenie patogénnych mikroorganizmov na bunkovej úrovni vo veľmi krátkom čase. Boli preukázané  baktericídne, fungicídne a vírusoidné účinky. Ozón je 3000x účinnejší než chlór. Okrem dezinfekčných účinkov má ďalšie terapeutické využitie (napr. stavy krvácania a urýchľuje procesy hojenia). Moderná medicína využíva ozón ako doplnkovú liečbu klasických terapeutických postupov. Nezanedbateľnou výhodou je nízka nákladovosť, dobrá tolerancia pri použití a absencia vedľajších účinkov.

Možnosti využitia v stomatologickej praxi
Paradontológia: ošetrenie gingivitíd,paradontálnych chobotov, ošetrenie áft,stomatitíd, dekubitov, herpesov, pri chirurgických zákrokoch na mäkkých tkanivách a paradonte.
Záchovná stomatológia: prevencia vznikuzubného kazu, neinvazívna liečba kazu,ošetrenie kavity, endodoncia
Protetika: dezinfekcia a zníženie senzitivity napreparovaných pilierov, stomatitis protetika
Chirurgie: dezinfekcia dutiny ústnej pred zákrokom, pri extrakciách a chirurgických zákrokoch, perimplantitídy
Riziká a obmedzenia: osobys kardiostimulátormi, osoby s psychickými indikáciami deti do jedného roka života,osoby citlivé na elektrické impulzy, tehotné ženy, astmatici, epileptici alebo osoby s inými neurologickými onemocneniami

Výhody ozónovej terapie
• ozón pôsobí na baktérie, vírusy, huby, plesne, a spóry – a to i tam, kde zlyhávajú klasické ATB
• rýchlejšie hojenie rán – regeneračný a energetický efekt, podpora prekrvenia tkaniva
• komfort pre pacienta – dobrá tolerancia bez vedľajších účinkov, po 20 sek. aplikácie ozón likviduje značné % patogénnej flóry zubného kazu až do hĺbky 3mm
• prevencia vzniku zubného kazu a jeho neinvazívna liečba v ranných štádiách
• rozsiahla indikačná ponuka pre využitie v praxi zubného lekára
• možnosť individuálnej voľby času a intenzity aplikácie