Dentoalveolárna chirugia

Dentoalveolárna chirurgia je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá chirurgickou liečbou chorôb a traumatických stavov ústnej dutiny a chrupu.

 

Zahŕňa:
  • Jednoduché a komplikované extrakcie zubov múdrosti, neprerezaných zubov a zalomených koreňov.
  • Resekcie hrotu koreňa zuba a odstránenie periapikálneho nálezu.
  • Preventívne a liečebné zákroky na tvrdých a mäkkých tkanivách.
  • Úprava kostí pred protetickým riešením alebo vsadením implantátov.