Cenník

CENNÍK VÝKONOV STOMATOLOGICKEJ AMBULANCIE SCHWARTZDEN s.r.o. 

Vyšetrenie Bez účasti poisťovne S účasťou poisťovne
Vstupné vyšetrenie u dospelého 20 €
Vstupné vyšetrenie u dieťaťa 10 €
Preventívna stomatologická prehliadka, pravidelná  /u detí aj dospelých/ 20 €
Cielené stomatologické vyšetrenie, vyžiadané konzultácie 20 €
Akútne vyšetrenie 10 €
Krátky administratívny výkon 2-5,94  €
Nedostavenie sa na termín objednania bez ospravedlnenia !!! 20 € 20 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín 30 €
RTG vyšetrenie /intraorálna snímka/ Radiovisiograf 10 € 5 €
Vyžiadaná lokálna anestézia 5 € 5 €
Intraligamentárna anestézia  10 € 10 €
Záchovná stomatológia
Dočasné ošetrenie zuba provizórnou výplňou 10 €
Pečatenie fisúr u detí 10 €
Ošetrenie predných zubov fotokompozitnou výplňou podľa rozsahu 1plôška 25 € 15 €
Ošetrenie predných zubov fotokompozitnou výplňou podľa rozsahu 2plôšky 30 € 20 €
Ošetrenie predných zubov fotokompozitnou výplňou podľa rozsahu 3plôšky a viac 40 € 30 €
Ošetrenie zadných zubov fotokompozitnou výplňou podľa rozsahu 1plôška 25 € 20 €
Ošetrenie zadných zubov fotokompozitnou výplňou podľa rozsahu 2plôšky 30 € 25 €
Ošetrenie zadných zubov fotokompozitnou výplňou podľa rozsahu 3plôšky a viac 40 € 30 €
Ošetrenie zadných zubov amalgámovou, alebo skloionomérnou výplňou 1plôška 25 € 15 €
Ošetrenie zadných zubov amalgámovou, alebo skloionomérnou výplňou 2plôšky 30 € 20 €
Ošetrenie zadných zubov amalgámovou, skloionomérnou výplňou 3plôšky a viac 40 € 30 €
Odstránenie starej  nevyhovujúcej výplne  10 €
Dlahovanie zubov,  dlaha zo sklenených vlákien na 1 zub, bez ceny za dlahu 15 € 15 €
Šperk – kryštálik na zub podľa výberu 25 € 25 €
Chemicko-mechanické ošetrenie koreňových kanálikov nadštandard 10 € 10 €
Aplikácia  liečiva, antibiotika, kalciumhydroxidu do KK 10 €
Príplatok za strojové nadštandardné rozšírenie koreňových kanálikov 20 €
Definitívne ošetrenie koreňového kanálika 1 KK, 2KK,3KK a viac 50 €, 70 € 90 € 30 €, 40 €,50 €
Reendodoncia koreňového kanálika 1 KK, 2KK,3KK a viac 50 €, 70 € 90 €
Zavedenie čápu zo sklenených vlákien do koreňového kanálika 50 € 50 €
Chirurgická stomatológia
Extrakcia mliečneho zuba jednoduchá 5 €
Extrakcia trvalého zuba jednoduchá 20 €
Chirurgické výkony dentoalveolárnej chirurgie podľa náročnosti výkonu, použitia nadštandardného materiálu, dĺžky trvania výkonu od 100 € od 30 €
Nadštandardný materiál ku chirurgickým výkonom, liečivo, šicí materiál 10 €
Zavedenie kostného implatnátu /protetická časť sa uhrádza individuálne/ 500 € 500 €
Použitie augmentačných materiálov podľa materiálu, cena za 1,0 gram 30 €
Kontrolné vyšetrenia 10 €

Dentálna hygiena

Prvé sedenie /inštruktáž, nadštandardné odstránenie zubného kameňa 1oblúk/ 30 € 20 €
Druhé sedenie /nadštandardné ošetrenie zubného kameňa 2 oblúk/podľa rozsahu 20 € 10-20 €
Dentálna hygiena u detí do 15 roku veku podľa rozsahu 20 € 10-20 €
Airflow /pieskovanie/ 20 €
Lokálna floridácia, všetky sextanty, u malých detí metodou Buttler+lyžica 10 € 5 €
Ošetrenie citlivých zubných krčkov fluoridovými lakmi podľa rozsahu od 2 €
Recall – udržiavacia fáza /kontrola/, po 1. a 2. sedení podľa rozsahu 30 € 20-30 €
Bielenie zubov
Ambulantné bielenie bieliacou lampou v jednom sedení 200 €
Bielenie devitálnych zubov, vnútorné 20 €
Zhotovenie náhryzovej dlahy – podľa typu dlahy 80 € 80 €
Chránič na zuby, nosič bieliaceho prípravku  vrátane odtlačkov bez ceny za bieliaci materiál 60 € 60 €

 

Protetika
Návrh protetickej práce 50 €
Kovokeramická korunka 150 €    150 €
Zirkónová korunka 200 €  200  €
Odtlačkový materiál 50  €
Snímateľná náhrada podľa rozsahu, materiálu, prvkov 250  €
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie  30 €  15 €
Stiahnutie korunky za jednu korunku 20 €  10 €
Ceny protetických prác sú individuálne upravované podľa konštrukčných prvkov , materiálu zhotovovaných protetických prác a podľa ceny laboratória
Egalizácia alveolárneho výbežku 40 €       20 €
Komplexné parodontologické vyšetrenie  40 €       20 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 20 €       10 €
Celkové vyartikulovanie chrupu 20 €       10 €
Plastika frenúl, slizničních a vazivových pruhov 50 €        30 €
Vestibuloplastika 50 €        30 €
Gingivektómia 50 €      30 €
Odklopenie mukoperiostálneho  laloka /frontálního, laterálneho/ 40 €        20 €
Príplatok k certifikovaným výkonom 40 €        20 €
Vyšetrenie vitality zuba 5 €